ÉLETRAJZ-VÁLTOZATOK TAKÁCS ZSUZSÁRA

Nincs egyetlen alakja. Hát éppen ez!
Bízhatunk-e abban, aki szüntelenül változtatja
külsejét: a Vak Remény? (…) 
Mikor a szokásos nyolc óra helyett hetekig tart
az éjjel vagy éveken keresztül, évtizedeken át,
s ha feltűnik a nap, csak tévedésből virrad ránk,
bízzunk-e benne még
?"
 

Takács Zsuzsa: Ha van lelkünk ugyan – részlet

színpadon:

Bartsch Kata

Fekete Ernő

Mácsai Pál

Máté Gábor

Molnár Piroska

Szamosi Zsófia

Urbanovits Krisztina 

és Takács Zsuzsa

kérdezik:

Forgách András

Szegő János

szerkesztette:   

Hárs Anna

Lengyel Anna

helyszín:

 2018. november 23.,

Katona József Színház

Költészete csak a magyar irodalom legnagyobbjaiéhoz mérhető” – írta monográfusa, Bodor Béla az idén nyolcvanadik évét betöltő Kossuth-díjas költőről, akinek írásai szemmel láthatólag minden korosztályt megszólítanak.

2017-ben ugyanis Ha van lelkünk ugyan című verse bizonyult a messze legnépszerűbb irodalmi alkotásnak az interneten: mindenféle hírverés nélkül 72 ezren olvasták.

Takács Zsuzsa gyűjteményes, „majdnem összes” kötete A Vak Remény címmel jelent meg idén júniusban.

A kötetről szóló kritikájában Németh Gábor azt írja, 

az ünneplésben van valami kínos, az ember valahogy fölöslegessé válik a saját nagyon kerek születésnapján, zavaró tényező (…) esendő alak, árnyékot vet, nyomokat hagy a hibátlan felületeken. Él, mi több, egyenesen odalétezi magát, tökéletlen és zavarba ejtő. Takács Zsuzsa összegyűjtött és új verseit mégis valahogy jó kézbe venni. Mintha karcos ablaküvegen át néznéd az esőt, éppen veri szét az ágak között beszűrődő regge-li fényt. Ahogy az ördög a feleségét, azzal a gyengédséggel.”

Ennek a „mégis”-nek a jegyében köszöntjük a költőt születésnapján a PanoDráma estjén, ahol verset és prózát is hallhatnak majd nézőink, de szó lesz Takács Zsuzsa életpályájáról is. 

Az ünnepelttel Forgách András író, esztéta, valamint Szegő János szerkesztő beszélget.

A helyszínen megvásárolható lesz A Vak Remény Takács Zsuzsa néhány korábbi kötetével egyetemben 20% kedvezménnyel.